Privacyverklaring - Tourclub Wognum

Tourclub Wognum (hierna: TCW) verwerkt persoonsgegevens.

Wij willen je hierover duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door TCW.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar ook je voornaam samen met je geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt TCW persoonsgegevens?

TCW verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Leden en vrijwilligers van TCW
Oud-leden
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar we een relatie mee    
hebben of hebben gehad.

Waarvoor verwerkt TCW persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van TCW of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een ander relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven.
Als je eenmaal lid of een relatie van TCW bent, dan willen we je goed van dienst zijn.
Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van de Tourclub.
Verder zijn persoonsgegevens onlosmakelijk verbonden met de doelstelling van TCW.
Het beoefenen van de fiets en trimsport.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de administratieve processen rondom het innen van de contributie etc.

Verwerkt TCW ook bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Dergelijke gegevens registreren wij niet! Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

TCW verwerkt persoonsgegevens in haar eigen administratie en in publicaties.
Dat laatste kan in de vorm van het clubblad; maar ook via e-mail of onze website
www.tourclubwognum.nl.
Ook worden bepaalde werkzaamheden uitbesteed. Denk aan de drukker van ons clubblad of de internet provider waar we gebruik van maken voor onze e-mail faciliteiten of het hosten van onze website.

Hoe gaat TCW met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor normaal gebruik binnen de club of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan erbij mijn persoonsgegevens?

Alleen de daartoe aangewezen bestuursleden en commissieleden van TCW kunnen bij jouw persoonsgegevens.
Je hebt zelf altijd het recht om inzage te krijgen in de gegevens die TCW over jou in haar administratie heeft vastgelegd. Als je van mening bent dat gegevens niet correct zijn, dan corrigeren of verwijderen wij die waar mogelijk.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.
Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van de persoonsgegevens is TCW gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door TCW kun je altijd contact opnemen via secretaris@tourclubwognum.nl

Privacy beleid juni 2018 - TCW
Menu