Huishoudelijk reglement Tourclub Wognum,
Tevens Handleiding 2022

Onderstaande handleiding is bestemd als naslagwerk voor alle leden.
De handleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Naam, Doel, Clubkleuren
Bestuur en Commissies
Verenigingsblad en P.R.
Contributie en Inschrijfgelden
Seizoen en Kilometerregistratie
Jaarherinneringen
Vergaderingen

1. Naam, Doel en Clubkleuren

De vereniging draagt de naam Tourclub Wognum.
De vereniging is opgericht op 31 augustus 1976 en is gevestigd in Wognum.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd en is vanaf 1 januari 1996 aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), Postbus 326, 3900 AH in Veenendaal.
Ons aansluitingsnummer daar is 107039.

De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van het toerfietsen.
Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van ClubToerfietsTochten (CT), GroepsToerfietsTochten (GT), een wekelijkse sterritavond en door het deelnemen aan toertochten, georganiseerd door andere verenigingen.
ClubToerfietsTochten staan  open voor leden van Tourclub Wognum en  introducees
GroepsToerfietsTochten zijn toertochten achter voorrijders met een gezamenlijke vertrektijd.


Bij deelname aan door de club georganiseerde tochten wordt het op de juiste wijze dragen van een degelijke valhelm verplicht gesteld. De tourclub noch haar vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel en schade die voortvloeit uit het niet juist dragen van een degelijke valhelm.

De kleur van de wielershirts is wit met oranje en blauw, op de rugzijde en mouwen de sponsornaam van, VSDV, Van Stralen De Vries Transport. De wielerbroek heeft een blauwe kleur met op de beide pijpen de sponsornaam en op het achterpand Tourclub Wognum.nl.  Uit hoofde van het sponsorcontract wordt van de leden verwacht dat zij bij club- en toertochten in clubkleding aantreden.


2. Bestuur en Commissies

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende vijf leden:
Voorzitter:          Dhr. A. Hulshof
Secretaris:          Dhr. R. Schouten
Penningmeester: Dhr. M. Huisman
Bestuurslid:         Dhr. R. Dekker
Bestuurslid:         Dhr. C. Wijnker

De toercommissie is voor het eerst ingesteld tijdens de ledenvergadering
van 17 november 1995 en bestaat momenteel uit de volgende drie leden:
Dhr. R. Dekker
Dhr. N.C. Peerdeman
Dhr. C. Wijnker

Een dagcommissie bestaat uit één of meerdere leden. Een dagcommissie is belast met de organisatie van een tocht op een bepaalde dag. Ook worden de stempelbeurten tijdens de avondsterritten door leden verzorgd.

Voor het boekjaar 2023 zal de kascommissie bestaan uit: Jan Hania en Wim Broekhuizen.
Reserve Pé Groot

3. Verenigingsblad en P.R.

De vereniging heeft een zes keer per jaar verschijnend verenigingsblad, genaamd "Het Frame".
Het verenigingsblad wordt verzorgd door:
Mevrouw J. de Jong-Koppes en Dhr. J.M. Ligthart

De P.R-activiteiten van de vereniging worden verzorgd door:
Dhr. Cees Wijnker.

4. Contributie en Inschrijfgelden

De vereniging kent de volgende  contributietarieven, t.w. voor:

Hoofdleden.
Zij betalen € 50,00 en ontvangen het verenigingsblad "Het Frame", het N.T.F.U kalender en het zes maal per jaar verschijnende Fietssport Magazine. De contributie is inclusief fietsverzekering NTFU.
Gezinsleden.
Zij betalen € 41,00 zijn veelal gezinsleden en ontvangen niet "Het Frame", maar wel het N.T.F.U kalender en het Fietssport Magazine. De contributie is inclusief fietsverzekering NTFU.
Donateur.
Zij betalen € 15,00 en ontvangen "Het Frame", maar aangezien zij niet zijn aangemeld bij de NTFU, geen N.T.F.U. kalender en Fietssport Magazine.

De 2e Lidmaatschap bestaat uit M-leden. De M-leden betalen € 19,00 en ontvangen het verenigingsblad “Het Frame”.

Jeugdleden t/m 15 jaar betalen € 28,00 contributie en ontvangen het verenigingsblad "Het Frame", het N.T.F.U kalender en het zes maal per jaar verschijnende Fietssport Magazine. De contributie is inclusief fietsverzekering NTFU.

Het lidmaatschap van de tourclub is persoonlijk. De contributie wordt ieder jaar in de najaarsvergadering vastgesteld en dient vóór 15 januari daaropvolgend te zijn voldaan.
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL37 RABO 037.16.00.472

Opzeggingen kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 4 weken vóór 1 januari schriftelijk worden ingediend bij één van de bestuursleden.

Deelnemers dienen bij inschrijving voor een rit inschrijfgeld te betalen. De tarieven zijn afhankelijk van de te rijden afstand en of men wél of geen lid is van de NTFU. Inschrijfgelden voor fietstochten worden jaarlijks door de Unieraad (de Algemene Vergadering van de NTFU) vastgesteld en door onze vereniging aangehouden bij de inschrijving van de tochten.

5. Seizoen en Kilometerregistratie

Het seizoen begint met kilometerteller-registratie op de voorjaarsvergadering en eindigt met de sluitingstocht. Kilometers welke er vóór en er na worden gereden tellen niet mee voor de verenigingsklassementen.

Het registreren van de verreden kilometers kan op twee manieren:
Registratie via door de NTFU uitgegeven toerboekjes;
Registratie via de fietscomputer.

Bij aanvang van een seizoen dient het lid aan te geven van welke mogelijkheid hij gebruik wil maken.

6. Klassement

Om voor het klassement in aanmerking te komen moeten de heren tenminste 600 clubkilometers,
de dames en de jeugd tenminste 300 clubkilometers gereden hebben.

Geregistreerde T.C.W. ritten in 2023 zijn alle ritten uit onze toeragenda 2023.

Het lid dat in het seizoen de meeste kilometers heeft gereden ontvangt tijdens de najaarsvergadering de wisselbeker met inscriptie. De wisselbeker blijft eigendom van de vereniging.

Indien de wisselbeker 3 keer achter elkaar is gewonnen, wordt een kopie van de originele wisselbeker aan hem of haar ter beschikking gesteld.

Aan leden die 40.075 km of een veelvoud daarvan hebben gefietst wordt tijdens de najaarsvergadering een wereldbol uitgereikt. De kosten van deze wereldbol zijn voor rekening van de vereniging.

De totaal verreden kilometers (de z.g. totaalstand aller tijden) van leden die bedanken komen één jaar na het bedanken te vervallen.

De vereniging kent zeven categorieën:
- Mannen 65 jaar en ouder - Vrouwen 65 jaar en ouder
- Mannen van 50 t/m 64 jaar - Vrouwen van 50 t/m 64 jaar
- Mannen van 16 t/m 49 jaar - Vrouwen van 16 t/m 49 jaar
- Jeugdleden 

De leeftijd op de datum van de Openingstocht is bepalend voor de leeftijdscategorie.
Tweemaal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. Eén vergadering vóór aanvang van het seizoen en één vergadering ná afloop van het seizoen.

7. Vergaderingen

De voorjaarsvergadering is de ledenvergadering, waarin o.m. het jaarverslag van de secretaris, financieel verslag van de penningmeester, de bestuursverkiezing en benoeming van de kascommissie worden behandeld.

In de najaarsvergadering komen punten als vaststelling van de contributie, het jaarverslag van de toercommissie, de klassementen en de uitslagen en het jaarprogramma van het volgend seizoen aan de orde.
Menu